Privacyverklaring

Privacyverklaring Pengendara.

Wij respecteren de privacy van onze leden en donateurs. De bescherming van uw privacy is daarom uiterst belangrijk voor ons. U kunt erop vertrouwen dat uw gegevens op een transparante en eerlijke manier worden verwerkt en wij er alles aan zullen doen om zorgvuldig en verantwoord met uw gegevens om te gaan. Daarbij nemen wij de strenge voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht. In deze Privacyverklaring beschrijven wij waarom wij gegevens van u verwerken, hoe wij dat doen en welke rechten u daarbij hebt (zoals uw recht op inzage en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerken van uw gegevens). Deze privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens van onze leden en donateurs.

  • Door het aan Stichting Pengendara verstrekken van persoonlijke gegevens, in welke vorm dan ook, stemt men in met het privacy beleid van de stichting en geeft men daarmee nadrukkelijk toestemming tot het behandelen door Stichting Pengendara van deze persoonlijke gegevens, zoals omschreven in deze Privacy Verklaring.
  • Aan Stichting Pengendara  verstrekte contactgegevens, zoals postadres, telefoonnummer en e-mailadres, kunnen gebruikt worden om op verzoek informatie toe te sturen en om persoonlijk contact te onderhouden.
  • Stichting Pengendara stelt geen persoonlijke gegevens ter beschikking aan derden.
  • Contactgegevens worden bewaard zolang de relatie van partijen met Stichting Pengendara in stand wordt gehouden en zolang Stichting Pengendara redelijkerwijs kan verwachten dat de door partijen getoonde interesse nog aanwezig is.
  • Factuur- en betaalgegevens worden bewaard in overeenstemming met de wettelijke bewaarplicht, zijnde zeven jaar.
  • Eenieder kan te allen tijde toegang verzoeken tot de eigen gegevens, zoals die door Stichting Pengendara  zijn verzameld, en ook om een opgave hiervan vragen.
  • Eenieder heeft het recht om een eerder verleende toestemming tot het gebruik van persoonlijke gegevens, geheel of gedeeltelijk, in te trekken.
  • Eenieder kan tevens verzoeken om persoonlijke gegevens aan te passen, te corrigeren of te verwijderen.

Contact

Adres

Pieter Calandweg 11c

6827 BJ Arnhem

Nederland

E-mail
Telefoon